Digitalisering

mars 14, 2013 i Digitalisering

På kopparberg.it utför vi på kommunens uppdrag ett antal typer av digitalisering. Nedan följer en kortare beskrivning av det som idag digitaliseras. För mer information hittar du fördjupad information av de olika avdelningarna under respektive underkategorin från menyn ”Digitalisering” ovan.