Filer till Grundkurs i Excel 2003. För att titta på filerna behöver du i de flesta fall en PDF-läsare. Om du inte redan har en installerad kan du hämta en gratis från Adobe. (Google Chrome visar PDF-filer utan extra programvara och Acrobat Reader som i annat fall behövs är ofta installerat från början i Windows. Om du använder Mac OS kan du använda förhandsgranskning för att titta på PDF-filerna helt utan extra programvara.)

Studiehandledning
Studiehandledning – Dokumenthantering

Kursplan med litteraturlista
Kursplan med litteraturlista – Dokumenthantering

Instruktioner
Instruktion 1 – Dokumenthantering
Instruktion 2 – Dokumenthantering

Övningar
Övning 1 – Dokumenthantering
Övning 2 – Dokumenthantering

Övningsdokument
Bild – Annika Sörenstam
Bild – Jesper Parnevik
Bild – Brolin, Alban och Borg
Bild – Mona Salin

Ekonomisställning
Finsk CV
Hur man känner sig ibland
Huslån
Husvagn
Jeep
Modern svenskundervisning
utbildnings_examensstrukturen