På kopparberg.it utför vi på kommunens uppdrag ett antal typer av digitalisering. Nedan följer en kortare beskrivning av det som idag digitaliseras. För mer information hittar du fördjupad information av de olika avdelningarna under respektive underkategorin från menyn ”Digitalisering” ovan.

Digitalisering av betygsböcker

Det som digitaliserats under längst tidsperiod är äldre betygsböcker (fr. 1880-tal) som fotograferats, beskurits och sedan sparats för att läggas upp i Kommunens digitala arkiv.

Digitalisering av betygsböcker

Digitalisering av betygsböcker

Digitalisering av fattiglängder

Utöver betygskataloger görs även digitalisering av fattiglängder från Rällsögården. Även där görs en fotografering av objekten som sedan beskärs digitalt. Skillnaden här ligger i att de texter som finns skrivs av för att göras sökbara.

Digitalisering av fattiglängd

Digitalisering av fattiglängd

Digitalisering av planlösningar

Den tredje formen av digitalisering är av ritningar. Det kommunala fastighetsbolaget skickar sina ritningar inscannade. Dessa öppnas i ett bildredigeringsprogram och nya linjer skapas för enhetlighet och tydlighet. Dessa ritningar kommer då de är färdiga att läggas på fastighetsbolagets hemsida.