Kopparberg.it tillhandahåller i nuläget följande utbildningar:

Grundläggande datorkunskap

Grundkurs i dokumenthantering

Word 2003

Word 3007

Excel 2003

Excel 2007

Beskrivning:

Har du inte använt datorer förr, eller känner du att du skulle behöva repetera grunderna? Grundläggande datorkunskap är en kurs anpassad för dig som har begränsad erfarenhet när det gäller datorer och deras användning.